Strefa pracownika

WIRTUALNY DZIEKANAT DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

PUNKTY OD MNISW DLA STSW

Uprzejmie informujemy, że zeszyt naukowy Wydziału Ekonomicznego pt. „Gospodarka i Finanse” o numerze ISSN 2084-7904, znalazł się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku w części B pozycja 732. Otrzymał on 4 punkty MNiSW.

Jednocześnie informujemy, że artykuły do następnego zeszytu naukowego pt. „Polityka lokalna i regionalna jako determinanty innowacyjności i przedsiębiorczości”, który będzie wydany na wiosnę 2014 roku, należy przesyłać do końca stycznia na adres Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr Wacława Kotlińskiego (e-mail: wackot@etins.edu.pl).

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Informacja dotycząca wypłat z tytułu umów zleceń realizowanych
w Staropolskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2017/2018

czytaj...
pobierz załącznik...

 

STYPENDIA NAUKOWE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

regulamin

              

decyzja Ministra

 

BIBLIOTEKA

Biblioteka Staropolskiej Szkoły Wyższej zachęca wszystkich pracowników uczelni do korzystania z wirtualnych form kolekcji specjalistycznej literatury z dziedziny ekonomii i pedagogiki na stronach:

http://polona.pl/serch        http://libra.ibuk.pl

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z w/w stron znajdują sie w zakładce Biblioteka.

Dokumenty i wzory pism do pobrania

Informacja o plikach cookies i RODO